Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Llyfrau darllen:

Llyfrau darllen:

21st May 2020

Gan fod cymaint o adnoddau darllen ar gael ar hyn o bryd, mae Miss Hughes wedi coladu'r holl wybodaeth mewn un lle.

Isod ceir gwefan sy'n cynnwys rhai llyfrau darllen sydd ar gael i'ch plant ar-lein. Cliciwch ar y cwymplenni i wrando ar rai athrawon yn eu darllen, i weld gwefannau defnyddiol ac i weld ble gallwch fynd ati i brynu llyfrau ac adnoddau.

Diolch yn fawr.