Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

11th March 2020

Dyma'r trefniadau ar gyfer wythnos nesaf yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân:

* Does dim clybiau ar ôl ysgol yr wythnos hon, ar wahân i Glwb Plant y Tri Arth. *

Dydd Llun:
Dim Clwb yr Urdd ar gyfer disgyblion blynyddoedd 2 a 3.

Dydd Mawrth:
* Gohirio: Cyfarfod pontio ar gyfer rhieni a gwarchodwyr disgyblion blwyddyn 6 – yma am 5. *

Dydd Mercher:
Wheelie Wednesday: Rydym yn annog y disgyblion i ddod i'r ysgol drwy gerdded neu ddefnyddio beic neu sgwter heddiw.

Dydd Iau:
* Mae'r Eisteddfod Ddawns wedi'i chanslo. *

Diolch yn fawr.