Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Wythnos Menter a Busnes:

Wythnos Menter a Busnes:

14th February 2020

Drwy'r wythnos, mae'r disgyblion wedi cymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau menter a busnes.

Rydym wedi croesawu llawer o ymwelwyr sydd wedi cynrychioli cwmnïau lleol gwahanol. Mae'r dosbarthiadau hefyd wedi bod ar sawl taith i'r ardal leol i ddysgu am wahanol fusnesau.

Bu disgyblion blwyddyn 6 hefyd yn cynnal caffi ar dri phrynhawn fel rhan o gynllun cwmni Virgin er mwyn gwneud i £5 dyfu.

Diolch i Miss Westphal a Miss Thomas am eu holl waith gyda'r trefnu.

Diolch yn fawr.