Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Da iawn i'r Tîm Eco neithiwr:

Da iawn i'r Tîm Eco neithiwr:

7th February 2020

Aeth rhai o aelodau yr Eco-bwyllgor ar daith i gymryd rhan mewn cwis eco yn Nhorfaen neithiwr.

Gwnaeth y pedwar aelod yn dda iawn yn y cwis ac rydyn ni'n falch iawn ohonyn nhw i gyd. Diolch i Mrs Young a Miss Newland-Jones am eu holl gymorth gyda'r Eco-Bwyllgor.

Diolch yn fawr.