Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Gwers Sbaeneg blynyddoedd 5 a 6:

Gwers Sbaeneg blynyddoedd 5 a 6:

9th January 2020

Mae'r disgyblion wedi bod yn ddigon lwcus i dderbyn gwers Sbaeneg heddiw.

Daeth Mrs Harold o'r GCA i'r ysgol gydag athrawes Sbaeneg o Ffrainc a dreuliodd amser ym mhob un o'r pedwar dosbarth prynhawn 'ma. Cafodd y disgyblion gyfle i ddysgu ambell air Sbaeneg a chwaraeon nhw gem 'bingo' i ymarfer dweud y rhifau.

Diolch yn fawr.