Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Sesiynau Ioga:

Sesiynau Ioga:

27th November 2019

Fel rhan o'n gwaith ar Iechyd a Lles, mae'r holl ddisgyblion wedi derbyn sesiwn ioga dros y pythefnos diwethaf.

Mae'r holl ddisgyblion wedi mwynhau cymryd rhan mewn sesiwn ioga dros y pythefnos diwethaf. Mae'r sesiynau hyn yn rhan o'n gwaith i wella iechyd a lles y disgyblion.

Bydd y staff yn derbyn hyfforddiant ioga ddydd Llun nesaf hefyd, gyda’r gobaith y gallwn hefyd gefnogi ein disgyblion.

Diolch i Mrs Dalgleish am drefnu'r dyddiau.