Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd:

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd:

10th October 2019

Rydym yn dathlu Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd yn yr ysgol heddiw.

Mae llawer o'r disgyblion a staff wedi dod i'r ysgol heddiw yn gwisgo dillad / eitem melyn. Rydym yn dysgu mwy am iechyd meddwl ac yn casglu arian ar gyfer elusen 'Young Minds'.

Diolch yn fawr i bawb am eich cefnogaeth; rydym wedi casglu £247.10.

Diolch.