Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Ymweliad â Pets at home:

Ymweliad â Pets at home:

14th December 2018

Fel diweddglo i'n cywaith 'Rhannu'r blaned', aeth bob disgybl CA2 i 'Pets at home' ddoe.

Aeth pob disgybl Cyfnod Allweddol 2 i 'Pets at home' ddoe i ddysgu am wahanol anifeiliaid a'u cynefinoedd. Roeddent wrth eu bodd yn dysgu am wahanol anifeiliaid o'r cwningod i'r mochyn gini ac o'r nadroedd i'r pryfed cop.

Diolch yn fawr i reolwr a staff 'Pets at home' am fynd allan o'u ffordd i weithio gyda'r disgyblion.

Diolch yn fawr.