Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2018/19

Gwersi Cerddoriaeth:

Gwersi Cerddoriaeth:

4th June 2019

Dros yr wythnosau nesaf, bydd disgyblion yn dosbarthiadau Mr Price a Miss Williams yn derbyn gwersi cerddoriaeth wythnosol. Darllenwch fwy...

Wythnos Rifedd 2019:

Wythnos Rifedd 2019:

3rd June 2019

Thema'r wythnos rifedd yw Cwpan y Byd Criced. Darllenwch fwy...

Gŵyl Ddawns Torfaen:

Gŵyl Ddawns Torfaen:

23rd May 2019

Da iawn i'r 9 disgybl a gymerodd ran yng Ngŵyl ddawns Torfaen ddydd Mawrth. Darllenwch fwy...

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

23rd May 2019

Dyma'r trefniadau ar gyfer yr wythnos gyntaf ar ôl hanner tymor yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân: Darllenwch fwy...

Cystadleuaeth Gelf 'County in the Community':

Cystadleuaeth Gelf 'County in the Community':

22nd May 2019

Rydym yn fach iawn o un o'n disgyblion am ennill y gystadleuaeth gelf. Darllenwch fwy...