Croeso i Wefan Ysgol Gymraeg Cwmbrân

Ymarfer y ffidil yn yr ystafell gerdd newydd

Ein gweledigaeth yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân yw darparu ysgol lle mae plant, rhieni, athrawon, llywodraethwyr a'r gymuned yn medru gweithio gyda'i gilydd i gynnig awyrgylch groesawgar, diogel, gofalus a gweithgar i bob unigolyn.

Gweledigaeth TGCh: "Yn Ysgol Gymraeg Cwmbrn mae sgiliau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn rhan hanfodol o'n llwyddiant wrth i ni fyw, gweithio a chwarae yn yr unfed ganrif ar hugain."

Ceisiwn ddathlu ein llwyddiannau gyda'n gilydd fel cymuned ysgol gyda phob unigolyn yn werthfawr ac yn cael parch. Ceisiwn annog yn yr holl gymuned ysgol barch at ein hiaith a'n treftadaeth ein hunain yn ogystal ag ieithoedd a diwylliannau eraill.

Dewch i ddarfanfod mwy am ein hysgol ni

Staff a'r Athrawon

Mae 17 o athrawon, 16 cynorthwy-ydd ac un prifathro yn gweithio yn yr ysgol. Dewch i gwrdd â'r staff a'r athrawon:
Y Staff a'r Athrawon

Cyhoeddiadau

Hwyl fawr a phob lwc:
Rydyn ni'n dymuno pob lwc i bob un o ddisgyblion blwyddyn 6 sy'n ein gadael ni eleni. Darllenwch fwy

Golff Blwyddyn 6:
Mae disgyblion blwyddyn 6 wedi mwynhau cymryd rhan mewn cystadleuaeth golff prynhawn 'ma. Darllenwch fwy

Trefniadau'r Wythnos:
Dyma rai o'r pethau sy'n digwydd yn Ysgol Gymraeg Cwmbrn yr wythnos hon: Darllenwch fwy