Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Prynhawn lles:

Prynhawn lles:

22nd May 2019

Y thema ar gyfer ein prynhawn lles heddiw oedd yr ymgyrch 'dangos y cerdyn coch i hiliaeth'.

O blant y dosbarth derbyn i ddisgyblion blwyddyn 6, bu pawb yn dathlu ein gwahaniaethau heddiw wrth ddysgu mwy am yr ymgyrch 'dangos y cerdyn coch i hiliaeth'. Gosodwyd nifer o dasgau i'r disgyblion yn seiliedig ar y pwnc hwn.

Diolch yn fawr.