Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Taith blwyddyn 6 i'r gamlas:

Taith blwyddyn 6 i'r gamlas:

20th May 2019

Aeth disgyblion blwyddyn 6 i ymweld â Chanolfan Fourteen Locks heddiw.

Fel rhan o'n gwaith ar yr ardal leol, aeth disgyblion blwyddyn 6 i ymweld â'r ganolfan yn 'Fourteen Locks' heddiw. Dysgon nhw am hanes Camlas Brycheiniog a Mynwy gan ddysgu am y cloeon gwahanol a sut roedden nhw'n gweithio.

Diolch yn fawr.