Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Diwrnod crefyddau'r byd:

Diwrnod crefyddau'r byd:

20th January 2020

Mae'r disgyblion wedi bod yn dathlu diwrnod crefyddau'r byd heddiw.

Dechreuodd y diwrnod gyda gwasanaeth ysgol gyfan yn dathlu gwahanol grefyddau'r byd ac mae'r disgyblion wedi bod yn dysgu am wahanol grefyddau yn eu dosbarthiadau heddiw.

Diolch i Miss Westphal a Miss Thomas am drefnu'r diwrnod.

Diolch.