Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cystadleuaeth bêl-droed yr Urdd:

Cystadleuaeth bêl-droed yr Urdd:

8th November 2019

Da iawn i'r rhai aeth i gystadlu yng nghystadleuaeth yr Urdd ddoe.

Aeth y tîm i Stadiwm Cwmbrân am y diwrnod a chwaraeodd pawb yn dda iawn fel tîm. Enillon nhw ddwy gêm, colli dwy ac roedden nhw'n gyfartal mewn un. Rydym yn hynod falch ohonynt i gyd.

Diolch i Mrs Carpenter am fynd â nhw ac i Nick, un o'r rhieni, am helpu allan ar y diwrnod.

Diolch yn fawr.