Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Sesiynau Sbectrwm:

Sesiynau Sbectrwm:

6th November 2019

Bydd disgyblion blwyddyn 2 a 6 yn derbyn sesiynau gan sbectrwm Cymru dros yr wythnosau nesaf.

Fel rhan o'n gwaith iechyd a lles yn yr ysgol, bydd disgyblion blynyddoedd 2 a 6 yn derbyn sesiynau gan sbectrwm Cymru am berthnasoedd diogel ac iach. Dechreuodd y sesiynau heddiw gyda gwers ar y pethau rydyn ni eu heisiau a'r pethau rydyn ni eu hangen.

I gael rhagor o wybodaeth am waith prosiect SPECTRWM, ewch i'r wefan isod.

Diolch yn fawr.