Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Gweithdai Newid Hinsawdd:

Gweithdai Newid Hinsawdd:

2nd October 2019

Diolch i Steffan Griffiths am gynnal gweithdy gyda disgyblion blynyddoedd 5 a 6.

Mae Steffan, sy'n gyflwynydd tywydd at S4C, wedi cynnal gweithdy hanner diwrnod gyda disgyblion blynydoedd 5 a 6 ddoe ac heddiw. Mae'r disgyblion wedi mwynhau sesiynau llawn hwyl a gwybodaeth.

Diolch yn fawr.