Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Bore Coffi Macmillan:

Bore Coffi Macmillan:

27th September 2019

Diolch yn fawr i bawb am eu cefnogaeth heddiw.

Rydym wedi cael nifer fawr o ymwelwyr trwy ein drysau heddiw ac rydym yn gwerthfawrogi eich amser a'ch cyfraniad yn fawr iawn. Casglon ni £600 tuag at yr elusen sy'n swm gwych.

Bydd eitem am ein bore coffi ar Heno ar S4C am 6:30 heno felly cofiwch wylio!

Diolch yn fawr.