Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

5th September 2019

Dyma'r trefniadau ar gyfer wythnos nesaf yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân:

* Does dim clybiau ar ôl ysgol yr wythnos hon, ar wahân i Glwb Plant y Tri Arth. *

Dydd Mercher:
Gwers nofio ar gyfer disgyblion blwyddyn 4 dosbarth Miss Westphal.

Dydd Iau:
Sesiynau creadigol Ffa La La ar gyfer plant y feithrin, y derbyn a blwyddyn 1.

Dydd Gwener:
Diwrnod Roald Dahl:
Gall y disgyblion wisgo fel cymeriad o un o lyfrau Roald Dahl heddiw, os ydynt yn dymuno.

Gwers ffidil ar gyfer dosbarth Miss Hughes.

Diolch yn fawr.