Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Eisteddfod Gylch yr Urdd:

Eisteddfod Gylch yr Urdd:

17th March 2019

Llongyfarchiadau mawr i bawb gystadlodd yn yr Eisteddfod Gylch ddoe.

Rydym yn falch iawn o'r disgyblion i gyd ddoe - perfformion nhw'n wych.

Bydd rhai yn mynd ymlaen i gystadlu yn yr Eisteddfod Sir mewn ychydig o wythnosau a bydd cystadlaethau’r côr, y parti unsain, y parti deulais a'r parti llefaru yn cystadlu yno hefyd.

Da iawn i bawb a diolch i bawb ddaeth i gefnogi.