Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Diwrnod y trwynau cochion:

Diwrnod y trwynau cochion:

15th March 2019

Rydym wedi bod yn codi arian yn yr ysgol heddiw:

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu ar ddiwrnod y trwynau cochion heddiw.

Mae aelodau o'r Cyngor Ysgol wedi bod yn brysur yn paratoi ar gyfer heddiw ac maen nhw gyd wedi ymweld â dosbarthiadau gwahanol er mwyn rhoi cyflwyniad a gosod tasgau gwahanol yn seiliedig ar ddiwrnod y trwynau cochion.

Y cyfanswm a gasglwyd heddiw yw £275.30.

Diolch yn fawr.