Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Archif 2017/18 >> Blwyddyn 5: Waldo Williams

Blwyddyn 5: Waldo Williams

Croseo i dudalen we Blwyddyn Pump Mrs Haman.

Eleni, mae 28 disgybl yn y dosbarth ac mae Miss Godwin yn helpu yn y dosbarth.

Ein thema ar gyfer y tymor hwn yw Y Dyfodol a byddwn yn canolbwyntio be newidiadau fydd yn y dyfodol. Mi fyddwn yn cymharu'r gorffennol a'r presenol ac yn edrych ar sut mae pethau wedi esblygu dros amser hyd yma. Byddwn yn gwneud y gwaith hwn yn bennaf trwy ganolbwyntio ar lythrennedd, rhifedd a TGCh.

Bydd ffeiliau gwaith cartref sy'n cynnwys eu cofnodion darllen yn cael eu danfon adref bob dydd Gwener a gofynnwn yn garedig i'r disgyblion ddychwelyd y gwaith cartref erbyn y dydd Mawrth canlynol.

Gall y disgyblion newid eu llyfrau darllen yn ôl yr angen. Yn ogystal â hyn, bydd y disgyblion yn derbyn geiriau sillafu o bryd i'w gilydd.

Bydd ein gwersi ymarfer corff eleni bob dydd Mawrth a dydd Iau.

Lluniau o'r Dosbarth:

Dyma luniau o rai o'r gweithgareddau a'r gwersi rydyn ni wedi bod yn eu gwneud yn ystod y tymor:

Cynllunio ein thema newydd!
Cynllunio ein thema newydd!

Cynllunio ein thema newydd!
Cynllunio ein thema newydd!

Cynllunio ein thema newydd!
Cynllunio ein thema newydd!

 

Gemau adeiladu tîm
Gemau adeiladu tîm

Gemau adeiladu tîm
Gemau adeiladu tîm

Gemau adeiladu tîm
Gemau adeiladu tîm

 

Gemau adeiladu tîm
Gemau adeiladu tîm

Gwaith braslunio ar ddiwrnod Roald Dahl.
Gwaith braslunio ar ddiwrnod Roald Dahl.

Gwaith braslunio ar ddiwrnod Roald Dahl.
Gwaith braslunio ar ddiwrnod Roald Dahl.

 

Gwaith braslunio ar ddiwrnod Roald Dahl.
Gwaith braslunio ar ddiwrnod Roald Dahl.

Gwaith braslunio ar ddiwrnod Roald Dahl.
Gwaith braslunio ar ddiwrnod Roald Dahl.

Casglu ffeithiau am Ddraenogod.
Casglu ffeithiau am Ddraenogod.

 

Casglu ffeithiau am Ddraenogod.
Casglu ffeithiau am Ddraenogod.

Casglu ffeithiau am Ddraenogod.
Casglu ffeithiau am Ddraenogod.

Casglu ffeithiau am Ddraenogod.
Casglu ffeithiau am Ddraenogod.

 

Gwaith rhesymu yn seiliedig ar goronnau'r Frenhines Fictoria.
Gwaith rhesymu yn seiliedig ar goronnau'r Frenhines Fictoria.

Gwaith rhesymu yn seiliedig ar goronnau'r Frenhines Fictoria.
Gwaith rhesymu yn seiliedig ar goronnau'r Frenhines Fictoria.

Gwaith rhesymu yn seiliedig ar goronnau'r Frenhines Fictoria.
Gwaith rhesymu yn seiliedig ar goronnau'r Frenhines Fictoria.

 

Roedd y disgyblion wedi mwynhau cynllunio eu cynnyrch ar gyfer y Ffair Nadolig.
Roedd y disgyblion wedi mwynhau cynllunio eu cynnyrch ar gyfer y Ffair Nadolig.

Roedd y disgyblion wedi mwynhau dylunio eu cwpannau i'w gwerthu yn y Ffair Nadolig.
Roedd y disgyblion wedi mwynhau dylunio eu cwpannau i'w gwerthu yn y Ffair Nadolig.

Mae'r disgyblion wedi bod yn creu gemau Monopoli Cwmbran ar gyfer Wythnos Menter a Busnes.
Mae'r disgyblion wedi bod yn creu gemau Monopoli Cwmbran ar gyfer Wythnos Menter a Busnes.

 

Mae'r disgyblion wedi bod yn creu gemau Monopoli Cwmbran ar gyfer Wythnos Menter a Busnes.
Mae'r disgyblion wedi bod yn creu gemau Monopoli Cwmbran ar gyfer Wythnos Menter a Busnes.

Mae'r disgyblion wedi bod yn creu gemau Monopoli Cwmbran ar gyfer Wythnos Menter a Busnes.
Mae'r disgyblion wedi bod yn creu gemau Monopoli Cwmbran ar gyfer Wythnos Menter a Busnes.

Roedd sgwrs gyda Chris y dyn tywydd ar S4C am ei yra yn ddiddorol iawn!
Roedd sgwrs gyda Chris y dyn tywydd ar S4C am ei yra yn ddiddorol iawn!

 

Gweithiodd y plant yn wych yn eu grwpiau i lenwi coeden thema.
Gweithiodd y plant yn wych yn eu grwpiau i lenwi coeden thema.

Dyma ni yn brysur yn creu cardiau Santes Dwynwen!
Dyma ni yn brysur yn creu cardiau Santes Dwynwen!

Dyma ni yn brysur yn creu cardiau Santes Dwynwen!
Dyma ni yn brysur yn creu cardiau Santes Dwynwen!

 

Roedd y disgyblion wedi mwynhau cerdded ar hyd y gamlas a gwneud awdit sbwriel.
Roedd y disgyblion wedi mwynhau cerdded ar hyd y gamlas a gwneud awdit sbwriel.

Roedd y disgyblion wedi synnu faint o sbwriel oedd o amgylch yr ardal.
Roedd y disgyblion wedi synnu faint o sbwriel oedd o amgylch yr ardal.

Mae'r disgyblion wedi mwynhau gweithgareddau Dydd Miwsig Cymru.
Mae'r disgyblion wedi mwynhau gweithgareddau Dydd Miwsig Cymru.

 

Mae'r disgyblion wedi mwynhau gweithgareddau Dydd Miwsig Cymru.
Mae'r disgyblion wedi mwynhau gweithgareddau Dydd Miwsig Cymru.

Mae'r disgyblion yn ymateb yn wych yn ein gwersi athroniaeth.
Mae'r disgyblion yn ymateb yn wych yn ein gwersi athroniaeth.

Trafodon ni pa liwiau oedd hapusrwydd a thristwch.
Trafodon ni pa liwiau oedd hapusrwydd a thristwch.

 

Cystadleuaeth fflipio crempog ar Ddydd Mawrth Ynnyd.
Cystadleuaeth fflipio crempog ar Ddydd Mawrth Ynnyd.

Cawsom weithdy  bit-bocsio anghygoel gyda Mr Phormula.
Cawsom weithdy bit-bocsio anghygoel gyda Mr Phormula.

Defnyddiodd y disgyblion atlasau i ddarganfod lleoliadau'r siroedd yng Nghymru.
Defnyddiodd y disgyblion atlasau i ddarganfod lleoliadau'r siroedd yng Nghymru.

 

Cynllun Tymor:

Gwefannau Defnyddiol

Dyma linc i rai gwefannau defnyddiol:

Last Updated: 24th May 2018 3:52pm