Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Archif 2017/18 >> Blwyddyn 3: Thomas Llewelyn Jones

Blwyddyn 3: T. Llew Jones

Croseo i ddosbarth T.Llew Jones. Eleni, mae 27 disgybl yn y dosbarth.

Ein thema ar gyfer y tymor hwn yw Oes Fictoria a byddwn yn gwneud y gwaith hwn yn bennaf trwy ganolbwyntio ar lythrennedd, rhifedd a TGCh.

Bydd llyfrau darllen yn cael eu newid yn wythnosol. Danfonir gwaith cartref adref bob dydd Gwener a gofynnwn yn garedig i'r disgyblion ei ddychwelyd erbyn y dydd Mawrth canlynol. Yn ogystal â hyn, bydd y disgyblion yn derbyn geiriau sillafu bob wythnos.

Bydd ein gwersi ymarfer corff eleni bob dydd Mawrth a dydd Mercher.

Lluniau o'r Dosbarth

Dyma luniau o rai o'r gweithgareddau a'r gwersi rydyn ni wedi bod yn eu gwneud yn ystod y tymor:

Diwrnod Roald Dahl
Diwrnod Roald Dahl

Diwrnod Roald Dahl
Diwrnod Roald Dahl

Diwrnod Roald Dahl
Diwrnod Roald Dahl

 

Diwrnod Roald Dahl
Diwrnod Roald Dahl

Diwrnod Roald Dahl
Diwrnod Roald Dahl

Trefnu rhifau 3 digid
Trefnu rhifau 3 digid

 

Didoli gwrthrychau yn ein gwers Gwyddoniaeth
Didoli gwrthrychau yn ein gwers Gwyddoniaeth

Gêm adio a thynnu
Gêm adio a thynnu

Cynhesu cyn ein gwers Ymarfer corff
Cynhesu cyn ein gwers Ymarfer corff

 

Naid seren i gynhesu
Naid seren i gynhesu

Trefnu rhinweddau aelod addas i fod ar y cyngor o'r mwyaf pwysig i'r lleiaf pwysig.
Trefnu rhinweddau aelod addas i fod ar y cyngor o'r mwyaf pwysig i'r lleiaf pwysig.

Lleoli rhifau
Lleoli rhifau

 

Trefnu rhifau
Trefnu rhifau

Didoli gwrthrychau yn ein gwers Gwyddoniaeth
Didoli gwrthrychau yn ein gwers Gwyddoniaeth

Cydweithio er mwyn trefnu llinell amser Oes Victoria
Cydweithio er mwyn trefnu llinell amser Oes Victoria

 

Mwynhau yn ein gwersi Saesneg
Mwynhau yn ein gwersi Saesneg

Tynnu drwy gyfri ymlaen
Tynnu drwy gyfri ymlaen

Gwaith tynnu
Gwaith tynnu

 

Trefnu geiriau Saesneg yn nhrefn y wyddor
Trefnu geiriau Saesneg yn nhrefn y wyddor

Uwcholeuo'r wybodaeth bwysig am y Frenhines Fictoria
Uwcholeuo'r wybodaeth bwysig am y Frenhines Fictoria

Gwers hoci
Gwers hoci

 

Dysgu am ddyfeisiadau Oes Fictoria
Dysgu am ddyfeisiadau Oes Fictoria

Dysgu am ddyfeisiadau Oes Fictoria
Dysgu am ddyfeisiadau Oes Fictoria

Mwynhau gêm lluosi
Mwynhau gêm lluosi

 

Creu addurniadau Calan Gaeaf yn ystod ein sesiwn gwerthoedd
Creu addurniadau Calan Gaeaf yn ystod ein sesiwn gwerthoedd

Gwaith arian
Gwaith arian

Gwaith adio
Gwaith adio

 

Gweithgareddau lluosi gyda 10 a 100.
Gweithgareddau lluosi gyda 10 a 100.

Meddwl am ansoddeiriau i ddisgrifio noson tan gwyllt.
Meddwl am ansoddeiriau i ddisgrifio noson tan gwyllt.

Gweithgaredd prif lythrenau
Gweithgaredd prif lythrenau

 

Gêm lluosi gyda dis
Gêm lluosi gyda dis

Gwaith Cartref Yr Hydref
Gwaith Cartref Yr Hydref

Creu comic ar Purplemash ar ddiwrnod gwrth fwlio
Creu comic ar Purplemash ar ddiwrnod gwrth fwlio

 

Gweithdy Techniquest
Gweithdy Techniquest

Gwaith ffaith neu barn wrth ddysgu am Betsi Cadwaladr
Gwaith ffaith neu barn wrth ddysgu am Betsi Cadwaladr

Defnyddio numicon i wirio hanner rhifau
Defnyddio numicon i wirio hanner rhifau

 

Gwella ein sgiliau teipio ar falling letters
Gwella ein sgiliau teipio ar falling letters

Map stori o'n hymweliad i Amgueddfa Lofaol Cymru
Map stori o'n hymweliad i Amgueddfa Lofaol Cymru

Cyfansoddi
Cyfansoddi

 

Datrys problemau
Datrys problemau

Roedd Mr Phormula wrth ei fodd gyda'i rap newydd!
Roedd Mr Phormula wrth ei fodd gyda'i rap newydd!

Gweithdy Dogs trust
Gweithdy Dogs trust

 

Casglu gwybodaeth am drychfilod
Casglu gwybodaeth am drychfilod

Kahoot Dydd Miwsig Cymru
Kahoot Dydd Miwsig Cymru

Gweithdy Celf Dydd Miwsig Cymru
Gweithdy Celf Dydd Miwsig Cymru

 

Gwisgo coch i Felindre
Gwisgo coch i Felindre

Map meddwl am Gwmbrân
Map meddwl am Gwmbrân

Beth sydd yng Nghwmbrân?
Beth sydd yng Nghwmbrân?

 

Gweithdy Tang Soo Do
Gweithdy Tang Soo Do

Gweithdy Tang Soo Do
Gweithdy Tang Soo Do

Edrych ar dir yr ysgol er mwyn gweld pa adar sy'n ymweld â ni.
Edrych ar dir yr ysgol er mwyn gweld pa adar sy'n ymweld â ni.

 

Gweithgareddau amser
Gweithgareddau amser

Prosiect Menter a Busnes
Prosiect Menter a Busnes

Dysgu am swyddi yn y BBC
Dysgu am swyddi yn y BBC

 

Edrych ar sut rydym yn debyg ac yn wahanol yn ystod sesiwn Kiva.
Edrych ar sut rydym yn debyg ac yn wahanol yn ystod sesiwn Kiva.

Arbrofi gyda magnedau
Arbrofi gyda magnedau

Ein gwaith ar hawliau plant
Ein gwaith ar hawliau plant

 

Cynllun Tymor / Gwaith Cartref / Geiriau Sillafu

Gwefannau Defnyddiol

Dyma linc i rai gwefannau defnyddiol:

Last Updated: 14th May 2018 9:42am