Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Archif 2017/18 >> Blwyddyn 6: Saunders Lewis

Blwyddyn 6: Saunders Lewis

Croeso i dudalen we blwyddyn 6 Miss Passmore. Eleni, mae 29 disgybl yn y dosbarth.

Ein thema ar gyfer y tymor hwn yw Oes Fictoria a byddwn yn gwneud y gwaith hwn, yn bennaf, trwy ganolbwyntio ar lythrennedd, rhifedd a TGCh.

Bydd gwaith cartref yn cael ei ddanfon adref bob dydd Gwener a gofynnwn yn garedig i'r disgyblion ddychwelyd y gwaith cartref erbyn y dydd Mawrth canlynol. Gall y disgyblion newid eu llyfrau darllen yn ôl yr angen. Yn ogystal â hyn, bydd y disgyblion yn derbyn geiriau sillafu yn achlysurol.

Bydd ein gwersi ymarfer corff eleni bob dydd Iau a dydd Gwener, gyda sesiwn hoci yn ystod ein gwers ddydd Gwener. Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau bod y disgyblion yn dod â gwisg ymarfer corff addas i'r ysgol ar y diwrnodau hyn.

Mae'r flwyddyn hon yn un gyffrous iawn, gyda'r disgyblion yn paratoi ar gyfer yr ysgol uwchradd. Yn ystod y flwyddyn, bydd y disgyblion yn cael nifer o gyfleuoedd i ymweld ag Ysgol Gyfun Gwynllyw. Bydd yr ymweliad cyntaf ar gyfer eu cyngerdd Nadolig a bydd ymweliadau eraill yn cynnwys diwrnod o wersi, helfa drysor a Mabolgampau ayyb. Byddwn hefyd yn croesawu Miss Rhian James (Pennaeth Blwyddyn 7) i'r ysgol yn ystod y flwyddyn. Am fwy o wybodaeth am Wynllyw, ewch i'r wefan isod.

Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at ein blwyddyn.

Lluniau o'r Dosbarth

Dyma luniau o rai o'r gweithgareddau a'r gwersi rydyn ni wedi bod yn eu gwneud yn ystod y tymor:

Diwrnod Roald Dahl 2017
Diwrnod Roald Dahl 2017

Diwrnod Roald Dahl 2017
Diwrnod Roald Dahl 2017

Diwrnod Roald Dahl 2017
Diwrnod Roald Dahl 2017

 

Diwrnod Roald Dahl 2017
Diwrnod Roald Dahl 2017

Diwrnod Roald Dahl 2017
Diwrnod Roald Dahl 2017

Syniadau ar gyfer y Cynllun Datblygu
Syniadau ar gyfer y Cynllun Datblygu

 

Syniadau ar gyfer y Cynllun Datblygu
Syniadau ar gyfer y Cynllun Datblygu

Syniadau ar gyfer y Cynllun Datblygu
Syniadau ar gyfer y Cynllun Datblygu

Syniadau ar gyfer y Cynllun Datblygu
Syniadau ar gyfer y Cynllun Datblygu

 

Syniadau ar gyfer y Cynllun Datblygu
Syniadau ar gyfer y Cynllun Datblygu

Syniadau ar gyfer y Cynllun Datblygu
Syniadau ar gyfer y Cynllun Datblygu

Syniadau ar gyfer y Cynllun Datblygu
Syniadau ar gyfer y Cynllun Datblygu

 

Amser cylch
Amser cylch

Amser cylch
Amser cylch

Trefnu rhifau
Trefnu rhifau

 

Trefnu rhifau
Trefnu rhifau

Trefnu rhifau
Trefnu rhifau

Trefnu rhifau
Trefnu rhifau

 

Ymchwiliadau Gwyddonol
Ymchwiliadau Gwyddonol

Ymchwiliadau Gwyddonol
Ymchwiliadau Gwyddonol

Ymchwiliadau Gwyddonol
Ymchwiliadau Gwyddonol

 

Ymchwiliadau Gwyddonol
Ymchwiliadau Gwyddonol

Ymchwiliadau Gwyddonol
Ymchwiliadau Gwyddonol

Ymchwiliadau Gwyddonol
Ymchwiliadau Gwyddonol

 

Florence Nightingale - cywain gwybodaeth
Florence Nightingale - cywain gwybodaeth

Florence Nightingale - cywain gwybodaeth
Florence Nightingale - cywain gwybodaeth

Florence Nightingale - cywain gwybodaeth
Florence Nightingale - cywain gwybodaeth

 

Taith i Ganolfan Ddŵr Cilfynydd
Taith i Ganolfan Ddŵr Cilfynydd

Taith i Ganolfan Ddŵr Cilfynydd
Taith i Ganolfan Ddŵr Cilfynydd

Taith i Ganolfan Ddŵr Cilfynydd
Taith i Ganolfan Ddŵr Cilfynydd

 

Taith i Ganolfan Ddŵr Cilfynydd
Taith i Ganolfan Ddŵr Cilfynydd

Taith i Ganolfan Ddŵr Cilfynydd
Taith i Ganolfan Ddŵr Cilfynydd

Taith i Ganolfan Ddŵr Cilfynydd
Taith i Ganolfan Ddŵr Cilfynydd

 

Cywaith Gwyddoniaeth - taith yr afon
Cywaith Gwyddoniaeth - taith yr afon

Cywaith Gwyddoniaeth - taith yr afon
Cywaith Gwyddoniaeth - taith yr afon

Cywaith Gwyddoniaeth - taith yr afon
Cywaith Gwyddoniaeth - taith yr afon

 

Cywaith Gwyddoniaeth - taith yr afon
Cywaith Gwyddoniaeth - taith yr afon

Cywaith Gwyddoniaeth - taith yr afon
Cywaith Gwyddoniaeth - taith yr afon

Cywaith Gwyddoniaeth - taith yr afon
Cywaith Gwyddoniaeth - taith yr afon

 

Cywaith Gwyddoniaeth - taith yr afon
Cywaith Gwyddoniaeth - taith yr afon

Gwaith gwnïo ar gyfer y Ffair Nadolig
Gwaith gwnïo ar gyfer y Ffair Nadolig

Gwaith gwnïo ar gyfer y Ffair Nadolig
Gwaith gwnïo ar gyfer y Ffair Nadolig

 

Gwaith gwnïo ar gyfer y Ffair Nadolig
Gwaith gwnïo ar gyfer y Ffair Nadolig

Gwaith gwnïo ar gyfer y Ffair Nadolig
Gwaith gwnïo ar gyfer y Ffair Nadolig

Gwaith gwnïo ar gyfer y Ffair Nadolig
Gwaith gwnïo ar gyfer y Ffair Nadolig

 

Diwrnod Oes Fictoria
Diwrnod Oes Fictoria

Diwrnod Oes Fictoria
Diwrnod Oes Fictoria

Diwrnod Oes Fictoria
Diwrnod Oes Fictoria

 

Diwrnod Oes Fictoria
Diwrnod Oes Fictoria

Diwrnod Oes Fictoria
Diwrnod Oes Fictoria

Diwrnod Oes Fictoria
Diwrnod Oes Fictoria

 

Yr eitem orffenedig ar gyfer y Ffair Nadolig
Yr eitem orffenedig ar gyfer y Ffair Nadolig

Yr eitem orffenedig ar gyfer y Ffair Nadolig
Yr eitem orffenedig ar gyfer y Ffair Nadolig

Yr eitem orffenedig ar gyfer y Ffair Nadolig
Yr eitem orffenedig ar gyfer y Ffair Nadolig

 

Yr eitem orffenedig ar gyfer y Ffair Nadolig
Yr eitem orffenedig ar gyfer y Ffair Nadolig

Yr eitem orffenedig ar gyfer y Ffair Nadolig
Yr eitem orffenedig ar gyfer y Ffair Nadolig

Yr eitem orffenedig ar gyfer y Ffair Nadolig
Yr eitem orffenedig ar gyfer y Ffair Nadolig

 

Cynllunio Bauble Nadolig
Cynllunio Bauble Nadolig

Designing a Christmas bauble
Designing a Christmas bauble

Designing a Christmas bauble
Designing a Christmas bauble

 

Gweithdy STEM - reid ffair
Gweithdy STEM - reid ffair

Gweithdy STEM - reid ffair
Gweithdy STEM - reid ffair

Gweithdy STEM - reid ffair
Gweithdy STEM - reid ffair

 

Cynllunio tymor 2 - yr ardal leol
Cynllunio tymor 2 - yr ardal leol

Cynllunio tymor 2 - yr ardal leol
Cynllunio tymor 2 - yr ardal leol

Cynllunio tymor 2 - yr ardal leol
Cynllunio tymor 2 - yr ardal leol

 

Wythnos Menter a Busnes 2018
Wythnos Menter a Busnes 2018

Wythnos Menter a Busnes 2018
Wythnos Menter a Busnes 2018

Wythnos Menter a Busnes 2018
Wythnos Menter a Busnes 2018

 

Cydweithio ar gyflwyniad ar gyfer Diwrnod Crefyddau'r Byd
Cydweithio ar gyflwyniad ar gyfer Diwrnod Crefyddau'r Byd

Cydweithio ar gyflwyniad ar gyfer Diwrnod Crefyddau'r Byd
Cydweithio ar gyflwyniad ar gyfer Diwrnod Crefyddau'r Byd

Cydweithio ar gyflwyniad ar gyfer Diwrnod Crefyddau'r Byd
Cydweithio ar gyflwyniad ar gyfer Diwrnod Crefyddau'r Byd

 

#GwylioAdar 2018
#GwylioAdar 2018

#GwylioAdar 2018
#GwylioAdar 2018

#GwylioAdar 2018
#GwylioAdar 2018

 

Ysgrifennu blog trwy HWB
Ysgrifennu blog trwy HWB

Ysgrifennu blog trwy HWB
Ysgrifennu blog trwy HWB

Ysgrifennu blog trwy HWB
Ysgrifennu blog trwy HWB

 

Diwrnod y Llyfr 2018
Diwrnod y Llyfr 2018

Diwrnod y Llyfr 2018
Diwrnod y Llyfr 2018

Diwrnod y Llyfr 2018
Diwrnod y Llyfr 2018

 

Diwrnod Rhyngwladol y Merched
Diwrnod Rhyngwladol y Merched

Diwrnod Rhyngwladol y Merched
Diwrnod Rhyngwladol y Merched

Wythnos Wyddoniaeth - yr un wahanol
Wythnos Wyddoniaeth - yr un wahanol

 

Wythnos Wyddoniaeth - yr un wahanol
Wythnos Wyddoniaeth - yr un wahanol

Wythnos Wyddoniaeth - yr un wahanol
Wythnos Wyddoniaeth - yr un wahanol

Coridor yr M4: O blaid ac yn erbyn
Coridor yr M4: O blaid ac yn erbyn

 

Coridor yr M4: O blaid ac yn erbyn
Coridor yr M4: O blaid ac yn erbyn

Coridor yr M4: O blaid ac yn erbyn
Coridor yr M4: O blaid ac yn erbyn

Coridor yr M4: O blaid ac yn erbyn
Coridor yr M4: O blaid ac yn erbyn

 

Gwaith cynllunio tymor 3
Gwaith cynllunio tymor 3

Gwaith cynllunio tymor 3
Gwaith cynllunio tymor 3

Gwaith cynllunio tymor 3
Gwaith cynllunio tymor 3

 

Cynllun Tymor:

Ein thema ar gyfer y tymor hwn yw Oes Fictoria. Dyma amlinelliad o'r hyn y byddwn yn ei wneud mewn rhai o'r gwersi yn ystod y tymor:

Gwefannau Defnyddiol

Dyma linc i rai gwefannau defnyddiol:

Last Updated: 3rd June 2018 5:45pm