Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Archif 2017/18 >> Dosbarth Meithrin: Sali Mali

Dosbarth Meithrin: Sali Mali

Croeso i dudalen we y dosbarth Meithrin, dosbarth Mrs Sennitt.

Ein thema ar gyfer yr hanner tymor hwn yw ‘Fi fy hun’ a byddwn yn gwneud y gwaith hwn yn bennaf trwy ganolbwyntio ar lythrennedd, rhifedd a TGCh.

Bydd gwaith cartref yn cael ei ddanfon adref bob dydd Gwener a gofynnwn yn garedig i'r disgyblion ddychwelyd y gwaith cartref erbyn y dydd Mawrth canlynol.

Bydd ein gwersi ymarfer corff eleni bob dydd Mawrth (ar yr iard) a dydd Gwener (yn y neuadd ac mae angen dillad ymarfer corff ar y plant felly).

Lluniau o'r Dosbarth

Dyma luniau o rai o'r gweithgareddau a'r gwersi rydyn ni wedi bod yn eu gwneud yn ystod y tymor:

Cynllun tymor

Dyma drawsolwg o'n gwaith yn ystod yr hanner tymor ar y thema 'Fi fy hun'.

Gwefannau Defnyddiol

Dyma linc i rai gwefannau defnyddiol:

Last Updated: 24th September 2017 9:39pm