Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Archif 2017/18 >> Blwyddyn 1: Owain Glyndwr

Blwyddyn 1: Owain Glyndŵr

Croeso i dudalen we blwyddyn 1. Eleni, mae 25 disgybl yn y dosbarth.

Ein thema ar gyfer y tymor hwn yw Dathliadau a byddwn yn gwneud y gwaith hwn yn bennaf trwy ganolbwyntio ar lythrennedd, rhifedd a TGCh.

Bydd gwaith cartref yn cael ei ddanfon adref bob dydd Gwener a gofynnwn yn garedig i'r disgyblion ddychwelyd y gwaith cartref erbyn y dydd Mawrth canlynol. Gall y disgyblion newid eu llyfrau darllen yn ôl yr angen. Yn ogystal â hyn, bydd y disgyblion yn derbyn geiriau sillafu bob wythnos.

Bydd ein gwersi ymarfer corff eleni bob dydd Mawrth a dydd Iau.

Lluniau o'r Dosbarth:

Dyma luniau o rai o'r gweithgareddau a'r gwersi rydyn ni wedi bod yn eu gwneud yn ystod y tymor:

Cynllun tymor:

Ein thema ar gyfer y tymor hwn yw Dathliadau. Dyma amlinelliad o'r hyn y byddwn yn ei wneud mewn rhai o'r gwersi yn ystod y tymor:

Gwefannau Defnyddiol

Dyma linc i rai gwefannau defnyddiol:

Last Updated: 15th November 2017 12:17pm