Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Archif 2017/18 >> Blwyddyn 2: Mari Jones

Blwyddyn 2: Mari Jones

Croeso i ddosbarth Mrs Dalgleish.

Rydyn ni’n ddosbarth o 22. Mae Miss Wena Williams a Mr Jones hefyd yn rhan o’n tîm.

Ein thema ar gyfer yr hanner tymor hwn yw ‘Planedau’ a byddwn yn gwneud y gwaith hwn yn bennaf trwy ganolbwyntio ar lythrennedd, rhifedd a TGCh.

Mae ein gwersi Ymarfer Corff yn cymryd lle pob dydd Llun a dydd Gwener, felly wnewch chi sicrhau bod dillad ymarfer corff eich plentyn yn yr ysgol ar y dyddiau yma.

Bydd gwaith cartref yn cael ei anfon adre pob dydd Gwener a gofynnwn yn garedig i chi dychwelyd erbyn dydd Mawrth yr wythnos wedyn.

Lluniau o'r Dosbarth

Dyma luniau o rai o'r gweithgareddau a'r gwersi rydyn ni wedi bod yn eu gwneud yn ystod y tymor:

Cynllun Tymor

Gwefannau Defnyddiol

Dyma linc i rai gwefannau defnyddiol:

Last Updated: 12th March 2018 2:49pm