Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Archif 2017/18 >> Blwyddyn 2: Kyffin Williams

Blwyddyn 2: Kyffin Williams

Croeso i dudalen we blwyddyn 2, dosbarth Miss Hughes.
Eleni, mae 21 disgybl yn y dosbarth.

Ein thema ar gyfer yr hanner tymor hwn yw ‘Planedau’ a byddwn yn gwneud y gwaith hwn yn bennaf trwy ganolbwyntio ar lythrennedd, rhifedd a TGCh.

Bydd gwaith cartref yn cael ei ddanfon adref bob dydd Gwener a gofynnwn yn garedig i'r disgyblion ddychwelyd y gwaith cartref erbyn y dydd Mawrth canlynol. Byddwn yn newid llyfrau darllen y plant pob wythnos.

Bydd ein gwersi ymarfer corff eleni bob dydd Llun a dydd Iau.

Lluniau o'r Dosbarth

Dyma luniau o rai o'r gweithgareddau a'r gwersi rydyn ni wedi bod yn eu gwneud yn ystod y tymor:

Cynllun Tymor

Gwefannau Defnyddiol

Dyma linc i rai gwefannau defnyddiol:

Last Updated: 26th March 2018 12:35pm