Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Archif 2017/18 >> Blwyddyn 3: Kate Roberts

Blwyddyn 3: Kate Roberts

Croeso i Flwyddyn 3 ac i ddosbarth Kate Roberts. Eleni, mae 25 disgybl yn y dosbarth.

Ein thema ar gyfer y tymor hwn yw Oes Fictoria a byddwn yn gwneud y gwaith hwn yn bennaf trwy ganolbwyntio ar lythrennedd, rhifedd a TGCh.

Bydd llyfrau darllen yn cael eu newid yn wythnosol. Danfonir gwaith cartref adref bob dydd Gwener a gofynnwn yn garedig i'r disgyblion ei ddychwelyd erbyn y dydd Mawrth canlynol. Yn ogystal â hyn, bydd y disgyblion yn derbyn geiriau sillafu bob wythnos. 

Bydd ein gwersi ymarfer corff eleni bob dydd Mawrth a dydd Mercher - cofiwch eich cit!

Lluniau o'r Dosbarth

Dyma luniau o rai o'r gweithgareddau a'r gwersi rydyn ni wedi bod yn eu gwneud yn ystod y tymor:

Cynllun Tymor / Gwaith Cartref / Geiriau Sillafu

Gwefannau Defnyddiol

Dyma linc i rai gwefannau defnyddiol:

Last Updated: 20th December 2017 3:22pm