Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Archif 2017/18 >> Blwyddyn 4/5: Hedd Wyn

Blwyddyn 4/5: Hedd Wyn

Croeso i Flwyddyn 4/5 ac i ddosbarth Hedd Wyn. Eleni, mae 27 disgybl yn y dosbarth.

Ein thema ar gyfer y tymor hwn yw Oes Fictoria a byddwn yn gwneud y gwaith hwn yn bennaf trwy ganolbwyntio ar lythrennedd, rhifedd a TGCh.

Bydd llyfrau darllen yn cael eu newid yn wythnosol. Danfonir gwaith cartref adref bob dydd Gwener a gofynnwn yn garedig i'r disgyblion ei ddychwelyd erbyn y dydd Mawrth canlynol. Yn ogystal â hyn, bydd y disgyblion yn derbyn geiriau sillafu bob wythnos. 

Bydd ein gwersi ymarfer corff eleni bob dydd Llun a dydd Mercher - cofiwch eich cit!

Lluniau o'r Dosbarth

Dyma luniau o rai o'r gweithgareddau a'r gwersi rydyn ni wedi bod yn eu gwneud yn ystod y tymor:

Dathlu Diwnrod Roald Dahl
Dathlu Diwnrod Roald Dahl

Dosbarthu defnyddiau
Dosbarthu defnyddiau

Creu llinell amser
Creu llinell amser

 

Dysgu am solidau, hylifau a nwyon drwy edrych ar sut mae gronynnau yn symud
Dysgu am solidau, hylifau a nwyon drwy edrych ar sut mae gronynnau yn symud

Adalw ffeithiau lluosi tabl 6 ac 8 yn ein gwersi Mathemateg
Adalw ffeithiau lluosi tabl 6 ac 8 yn ein gwersi Mathemateg

Dathlu diwrnod T-Llew Jones drwy astudio ei waith ac yna ei haildrefnu
Dathlu diwrnod T-Llew Jones drwy astudio ei waith ac yna ei haildrefnu

 

Adeiladu cerdd Pam ? gan T-Llew Jones gan edrych ar batrymau odli
Adeiladu cerdd Pam ? gan T-Llew Jones gan edrych ar batrymau odli

Dysgu ffeithiau am Oes Fictoria gan benderfynu a ydyn nhw'n wir, gai, neu ddim yn sicr
Dysgu ffeithiau am Oes Fictoria gan benderfynu a ydyn nhw'n wir, gai, neu ddim yn sicr

Gweithio gyda'n rhieni i greu ffram Teulu
Gweithio gyda'n rhieni i greu ffram Teulu

 

Edrychwch ar ein lluniau teulu ni - Sesiwn gwerthoedd y galon
Edrychwch ar ein lluniau teulu ni - Sesiwn gwerthoedd y galon

Ail drefnu brawddegau i ddisgrifio cymeriadau'r stori Gornest Restlo'r Menywod Ginio
Ail drefnu brawddegau i ddisgrifio cymeriadau'r stori Gornest Restlo'r Menywod Ginio

Gweithdy Gwyddoniaeth gan Techniquest yn edrych ar y Bydysawd
Gweithdy Gwyddoniaeth gan Techniquest yn edrych ar y Bydysawd

 

Ymweliad gan gwmni Bron Afon yn edrych ar ffyrdd o wella'r gymuned leol
Ymweliad gan gwmni Bron Afon yn edrych ar ffyrdd o wella'r gymuned leol

Ein lluniau Hydref
Ein lluniau Hydref

Ymchwilio i homophones yn ein gwersi Saesneg
Ymchwilio i homophones yn ein gwersi Saesneg

 

Gweithio gyda magnedau yn ngweithdy Gwyddoniaeth Techniquest
Gweithio gyda magnedau yn ngweithdy Gwyddoniaeth Techniquest

Artistiaid y dyfodol
Artistiaid y dyfodol

Gosod cyfansymiau arian mewn trefn
Gosod cyfansymiau arian mewn trefn

 

Gwaith gydag arian
Gwaith gydag arian

Tasgau arian
Tasgau arian

Cynllunio ar gyfer ymchwiliad i weld a ydy tymheredd dwr yn cael effaith ar ba mor gyflym mae siwgr yn hydoddi
Cynllunio ar gyfer ymchwiliad i weld a ydy tymheredd dwr yn cael effaith ar ba mor gyflym mae siwgr yn hydoddi

 

Gwaith ymchwil mewn gwersi Gwyddoniaeth i ddysgu am hyddodiant
Gwaith ymchwil mewn gwersi Gwyddoniaeth i ddysgu am hyddodiant

Gwneud mesuriadau ac arsylwadau yn ystod ymchwiliad i brofi pa ddefnyddiau sydd yn hydoddi mewn dwr
Gwneud mesuriadau ac arsylwadau yn ystod ymchwiliad i brofi pa ddefnyddiau sydd yn hydoddi mewn dwr

Mwynhau diwrnod Oes Fictoria
Mwynhau diwrnod Oes Fictoria

 

Cymryd rhan mewn gwersi Fictorianaidd
Cymryd rhan mewn gwersi Fictorianaidd

Dilyn rheolau ysgol Fictorianaidd
Dilyn rheolau ysgol Fictorianaidd

Mwynhau yn jambori yr Urdd
Mwynhau yn jambori yr Urdd

 

Ymweld a Phwll Mawr Blaenafon
Ymweld a Phwll Mawr Blaenafon

Dysgu am waith plant yn y pyllau glo
Dysgu am waith plant yn y pyllau glo

Ymarfer tynnu cerbydau glo
Ymarfer tynnu cerbydau glo

 

Cynllunio hysbyseb i hyrwyddo ein tai adar yn ystod yr wythnos menter a busnes
Cynllunio hysbyseb i hyrwyddo ein tai adar yn ystod yr wythnos menter a busnes

Ymweliad gan Melin Homes yn trafod gwaith y cwmni
Ymweliad gan Melin Homes yn trafod gwaith y cwmni

Cynllunio ty adar fel rhan o'n prosiect menter a busnes
Cynllunio ty adar fel rhan o'n prosiect menter a busnes

 

Beth hoffen ni ddysgu am ein hardal leol ?
Beth hoffen ni ddysgu am ein hardal leol ?

Gemau drilio iaith - treiglo ar ol yr arddodiaid
Gemau drilio iaith - treiglo ar ol yr arddodiaid

Crynhoi stori Rama a Sita fel rhan o weithgareddau Diwrnod Crefyddau'r Byd
Crynhoi stori Rama a Sita fel rhan o weithgareddau Diwrnod Crefyddau'r Byd

 

Casglu data am ba adar sydd yn ymweld a'r ysgol
Casglu data am ba adar sydd yn ymweld a'r ysgol

Chwarae gemau buart gyda phlant y Cyfnod Sylfaen
Chwarae gemau buart gyda phlant y Cyfnod Sylfaen

Drilio dyddiau'r wythnos gyda phlant y Cyfnod Sylfaen drwy chwarae gemau buarth
Drilio dyddiau'r wythnos gyda phlant y Cyfnod Sylfaen drwy chwarae gemau buarth

 

Dysgu am ddiogelu ein hunaniaeth wrth ddefnyddio'r we yn ystod ein gweithgareddau cadw'n ddiogel ar y we
Dysgu am ddiogelu ein hunaniaeth wrth ddefnyddio'r we yn ystod ein gweithgareddau cadw'n ddiogel ar y we

Ein calendrau a'n cardiau Nadolig
Ein calendrau a'n cardiau Nadolig

Datblygu ein sgiliau sillafu drwy chwarae TRUGS
Datblygu ein sgiliau sillafu drwy chwarae TRUGS

 

Ymweliad Blwyddyn 4 a chanolfan yr Urdd yng Nghaerdydd
Ymweliad Blwyddyn 4 a chanolfan yr Urdd yng Nghaerdydd

Casglu syniadau ar gyfer ein thema newydd sef Y Dyfodol
Casglu syniadau ar gyfer ein thema newydd sef Y Dyfodol

Ymchwiliad gwyddoniaeth i weld pa effaith mae gwahanol hylifau yn cael ar blanhigion
Ymchwiliad gwyddoniaeth i weld pa effaith mae gwahanol hylifau yn cael ar blanhigion

 

Gwneud gwaith ymchwil ar anifeiliaid y goedwig ar gyfer ysgrifennu esboniad
Gwneud gwaith ymchwil ar anifeiliaid y goedwig ar gyfer ysgrifennu esboniad

Chwarae gemau iaith drwy adeiladu geiriau yn cynnwys y swn eu ac ei
Chwarae gemau iaith drwy adeiladu geiriau yn cynnwys y swn eu ac ei

Datblygu ein sgiliau codio drwy ddefnyddio Scratch
Datblygu ein sgiliau codio drwy ddefnyddio Scratch

 

Dysgu am y Treth Siwgr
Dysgu am y Treth Siwgr

Ymchwilio i ffrithiant aer yn ein gwersi Gwyddoniaeth
Ymchwilio i ffrithiant aer yn ein gwersi Gwyddoniaeth

Gweithdy pel-droed gyda Newport County
Gweithdy pel-droed gyda Newport County

 

Creu basgedi allan o bapur wedi ei wehyddi
Creu basgedi allan o bapur wedi ei wehyddi

 

Cynllun Tymor / Gwaith Cartref / Geiriau Sillafu

Gwefannau Defnyddiol

Dyma linc i rai gwefannau defnyddiol:

Last Updated: 6th July 2018 12:49pm