Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Archif 2017/18 >> Blwyddyn 5/6: Gareth Edwards

Blwyddyn 5/6: Gareth Edwards

Croseo i dudalen we blwyddyn 5 a 6 dosbarth Gareth Edwards. Eleni, mae 30 disgybl yn y dosbarth.

Mae'r flwyddyn hon yn flwyddyn gyffrous iawn i ddisgyblion blwyddyn 6 wrth iddynt baratoi ar gyfer yr ysgol uwchradd. Bydd llawer o gyfleuoedd pontio yn digwydd yn ystod y flwyddyn a chaiff y disgyblion nifer o gyfleuoedd i ymweld ag Ysgol Gyfun Gwynllyw.

Ein thema ar gyfer y tymor hwn yw Yr Oes Fictoria a byddwn yn gwneud y gwaith hwn yn bennaf trwy ganolbwyntio ar lythrennedd, rhifedd a TGCh.

Bydd gwaith cartref yn cael ei ddanfon adref bob dydd Gwener a gofynnwn yn garedig i'r disgyblion ddychwelyd y gwaith cartref erbyn y dydd Mawrth canlynol. Gall y disgyblion newid eu llyfrau darllen yn ôl yr angen. Yn ogystal â hyn, bydd y disgyblion yn derbyn geiriau sillafu o bryd i'w gilydd.

Bydd ein gwersi ymarfer corff eleni bob dydd Iau a dydd Gwener.

Lluniau o'r Dosbarth

Dyma luniau o rai o'r gweithgareddau a'r gwersi rydyn ni wedi bod yn eu gwneud yn ystod y tymor:

Cynllun Tymor / Gwaith Cartref / Geiriau Sillafu

Gwefannau Defnyddiol

Dyma linc i rai gwefannau defnyddiol:

Last Updated: 20th December 2017 3:20pm