Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Archif 2017/18 >> Dosbarth Derbyn: Dewi Sant

Dosbarth Derbyn: Dewi Sant

Croeso i dudalen we y derbyn.

Mae 52 o blant yn y derbyn y flwyddyn hon.

Ein thema ar gyfer yr hanner tymor hwn yw 'Teganau' a byddwn yn gwneud y gwaith hwn yn bennaf trwy ganolbwyntio ar lythrennedd, rhifedd a TGCh.

Bydd gwaith cartref yn cael ei ddanfon adref bob dydd Gwener a gofynnwn yn garedig i'r disgyblion ddychwelyd y gwaith cartref erbyn y dydd Mawrth canlynol.

Bydd gwersi ymarfer corff ar ddydd Llun a dydd Mercher.

Lluniau o'r Dosbarth

Dyma luniau o rai o'r gweithgareddau a'r gwersi rydyn ni wedi bod yn eu gwneud yn ystod y tymor:

Gwefannau defnyddiol

Dyma linc i rai gwefannau defnyddiol:

Last Updated: 13th November 2017 4:30pm