Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Archif 2017/18 >> Blwyddyn 4: Betsi Cadwaladr

Blwyddyn 4: Betsi Cadwaladr

Croseo i dudalen Bestsi Cadwaladr. Mae 27 o ddisgyblion yn y dosbarth eleni ac rydym ar hyn o bryd yn astudio'r thema Oes Fictoria. Athro CPA y dosbarth yw Mr Dobson ac mae ein sesiynau ymarfer corff ar ddydd Mercher a dydd Gwener. Yn ystod y tymor cyntaf hwn, bydd y dosbarth yn cael gwersi nofio bob bore dydd Iau.
Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Bestsi Cadwaladr a dyma i chi wybodaeth amdani:

Roedd Betsi, o’r Bala, yn nyrs yn Rhyfel y Crimea a gweithiodd gyda Florence Nightingale, ond cafodd ei chladdu’n dlotyn.
Fe’i ganed yn Elizabeth Cadwaladr yn 1789 yn un o 16 o blant. Roedd yn ferch i bregethwr Methodist. Symudodd i Lerpwl yn 14 oed a threuliodd ei bywyd cynnar yn teithio o gwmpas y byd cyn dod yn ôl yn y pen draw i Lundain.
Pan glywodd am yr amodau yr oedd milwyr Prydain a anafwyd yn Rhyfel y Crimea (1853-1856) yn eu dioddef, ymunodd Betsi â’r gwasanaeth nyrsio milwrol. Ei swydd gyntaf oedd yn gweithio mewn ysbyty oedd yn cael ei redeg gan Florence Nightingale. Aeth Betsi yna weithio yn Balaclava, gweithiodd yn erbyn yr amodau budr a’r mân reolau oedd yn rhwystr iddi a gwnaeth argraff ar Florence Nightingale

Yn 1885, blwyddyn cyn diwedd y rhyfel, daeth Betsi adref yn dioddef o colera a dysentri. Bu farw bum mlynedd yn ddiweddarach yn 1860.

Lluniau o'r Dosbarth

Dyma luniau o rai o'r gweithgareddau a'r gwersi rydyn ni wedi bod yn eu gwneud yn ystod y tymor:

Cynllun Tymor:

Gwefannau Defnyddiol

Dyma linc i rai gwefannau defnyddiol:

Last Updated: 20th December 2017 3:21pm