Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Y Staff ac Athrawon

Yr Athrawon:

Miss Catrin Evans

Miss Catrin Evans

Pennaeth

Miss Catrin Passmore

Miss Catrin Passmore

Dirprwy

Blwyddyn 6

Mr Nathan Bridson

Mr Nathan Bridson

Arweinydd blynyddoedd 5/6

Blwyddyn 6

Mr Carwyn Price

Mr Carwyn Price

Blwyddyn 5

Miss Hedydd Broad

Miss Hedydd Broad

Cydlynydd ADY

Blwyddyn 4/5

Picture coming soon

Mrs Shelley Lewis

Blwyddyn 4

Miss Wena Williams

Miss Wena Williams

Blwyddyn 3/4

Athrawes CPA

Miss Katie Westphal

Miss Katie Westphal

Arweinydd blynyddoedd 3/4

Blwyddyn 3

Mrs Nerys Griffiths Jones

Mrs Nerys Griffiths Jones

Blwyddyn 3

Miss Elen Hughes

Miss Elen Hughes

Arweinydd blynyddoedd 1/2

Blwyddyn 2

Miss Sioned Emery

Miss Sioned Emery

Blwyddyn 2

Mrs Bethan Dalgleish

Mrs Bethan Dalgleish

Blwyddyn 1

Miss Katie Thomas

Miss Katie Thomas

Dosbarth Derbyn / Blwyddyn 1

Miss Nia Sheppeard

Miss Nia Sheppeard

Dosbarth Derbyn

Mrs Rhian Sennitt

Mrs Rhian Sennitt

Arweinydd y Blynyddoedd Cynnar

Dosbarth Meithrin

Mr Gethin Dobson

Mr Gethin Dobson

Athro CPA

Miss Heledd Williams

Miss Heledd Williams

Athrawes CPA

 

Y Cynorthwy-wyr:

Miss Emma Harris

Miss Emma Harris

Cynorthwy-ydd

Mrs Hannah Young

Mrs Hannah Young

Cynorthwy-ydd

Ms Elinor Newland-Jones

Ms Elinor Newland-Jones

Cynorthwy-ydd

Ms Lowri Stockman

Ms Lowri Stockman

Cynorthwy-ydd

Mrs Julie Carpenter

Mrs Julie Carpenter

Cynorthwy-ydd

Mrs Hayley Booth

Mrs Hayley Booth

Cynorthwy-ydd

Miss Menna Goode

Miss Menna Goode

Cynorthwy-ydd

Mr Rhys Bolton

Mr Rhys Bolton

Cynorthwy-ydd

Miss Sophie Kirkby

Miss Sophie Kirkby

Cynorthwy-ydd

Miss Sarah Small

Miss Sarah Small

Cynorthwy-ydd

Mrs Karen Bengough

Mrs Karen Bengough

Cynorthwy-ydd

Miss Ellie-May Evans

Miss Ellie-May Evans

Cynorthwy-ydd

 

Staff arall:

Mrs J Walker

Mrs J Walker

Bwrsar

Mrs S J Masterton

Mrs S J Masterton

Staff y Gegin

Mrs Angela Jones

Mrs Angela Jones

Staff y Gegin

Mrs C Bates

Mrs C Bates

Goruchwyliwr Amser Cinio

Mrs A King

Mrs A King

Goruchwyliwr Amser Cinio

Mr Peter Smith

Mr Peter Smith

Gofalwr

Mr Michael Perkins

Mr Michael Perkins

Gofalwr

Miss Holly Norman

Miss Holly Norman

Cynorthwyydd Gweinyddol

Miss Emma Norman

Miss Emma Norman

Glanhawraig safle a Staff y gegin