Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Ffurflenni a Polisiau

Ar y dudalen hon fe welwch bolisiau, ffurflenni a dogfennau eraill. Mae'n bosibl ichi lawrlwytho rhain ar eich cyfrifiadur. Cliciwch ar y teitl perthnasol er mwyn dechrau'r broses.

Polisiau'r Ysgol

Fe welwch isod restr o bolisiau'r Ysgol...

Teitl Math o ffeil Maint y ffeil
Cynllun cydraddoldeb strategolAcrobat PDF 352KB
Datganiad PreifatrwyddMS Word 82KB
Gweithdrefn Cwyno TorfaenMS Word 272KB
Polisi Codi TâlMS Word 60KB
Polisi CwynionMS Word 61KB
Polisi DiogeluAcrobat PDF 1.03MB
Polisi Diogelwch ar y weMS Word 69KB
Polisi Gwisg ysgolMS Word 62KB
Polisi Gwrth-fwlioMS Word 104KB
Polisi Gwrth-fwlio (Fersiwn y disgyblion)Acrobat PDF 481KB
Polisi YmddygiadMS Word 108KB

Dogfennau eraill

Fe welwch isod ddogfennau a ffurflenni amrywiol...

Teitl Math o ffeil Maint y ffeil
Aroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr - Medi 2018Acrobat PDF 788KB
Aroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr - Medi 2019Acrobat PDF 1005KB
Cynllun anelu am 95+%Acrobat PDF 530KB
Cynllun Datblygu Ysgol 2019-2020Acrobat PDF 450KB
Datganiad PDG 2019-2020Acrobat PDF 226KB
Ffurflen wybodaeth plentyn 2018Acrobat PDF 280KB
Grant Dysgu Proffesiynol 2018-2019Acrobat PDF 368KB
Gwybodaeth i rieni am apiauAcrobat PDF 1.28MB
Gwyliau yn ystod amser ysgolAcrobat PDF 224KB
Presenoldeb - helpu eich plentynAcrobat PDF 485KB
Prosbectws Ysgol Gymraeg Cwmbran 2018Acrobat PDF 1.01MB

Canllawiau dechrau yn yr Ysgol

Fe welwch isod restr o ganllawiau er mwyn dechrau yn yr ysgol...

Teitl Math o ffeil Maint y ffeil
Llawlyfr Derbyn 2018Acrobat PDF 1.98MB
Llawlyfr Meithrin 2018Acrobat PDF 1.71MB
Llythyr Diogelwch ar y we 2018Acrobat PDF 137KB
Pecyn presenoldeb yr ysgolAcrobat PDF 411KB