Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Ffurflenni a Polisiau

Ar y dudalen hon fe welwch bolisiau, ffurflenni a dogfennau eraill. Mae'n bosibl ichi lawrlwytho rhain ar eich cyfrifiadur. Cliciwch ar y teitl perthnasol er mwyn dechrau'r broses.

Polisiau'r Ysgol

Fe welwch isod restr o bolisiau'r Ysgol...

Teitl Math o ffeil Maint y ffeil
Datganiad PreifatrwyddMS Word 82KB
Gweithdrefn Cwyno TorfaenMS Word 272KB
Polisi Codi tâlMS Word 72KB
Polisi CwynionMS Word 61KB
Polisi CydraddoldebMS Word 171KB
Polisi Diogelwch ar y weMS Word 41KB
Polisi Diogelwch plantMS Word 233KB
Polisi Gwisg YsgolMS Word 61KB
Polisi Gwrth-fwlioMS Word 108KB
Polisi YmddygiadMS Word 108KB

Dogfennau eraill

Fe welwch isod ddogfennau a ffurflenni amrywiol...

Teitl Math o ffeil Maint y ffeil
Aroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr - Medi 2018Acrobat PDF 788KB
Cynllun anelu am 95+%Acrobat PDF 530KB
Cynllun Datblygu Ysgol 2017 - 2018Acrobat PDF 163KB
Datganiad PDG 2018Acrobat PDF 58KB
Ffurflen wybodaeth plentyn 2018Acrobat PDF 280KB
Grant Dysgu Proffesiynol 2018-2019Acrobat PDF 368KB
Gwybodaeth i rieni am apiauAcrobat PDF 1.28MB
Gwyliau yn ystod amser ysgolAcrobat PDF 224KB
Presenoldeb - helpu eich plentynAcrobat PDF 485KB

Canllawiau dechrau yn yr Ysgol

Fe welwch isod restr o ganllawiau er mwyn dechrau yn yr ysgol...

Teitl Math o ffeil Maint y ffeil
Llawlyfr Derbyn 2018Acrobat PDF 1.98MB
Llawlyfr Meithrin 2018Acrobat PDF 1.71MB
Llythyr Diogelwch ar y we 2018Acrobat PDF 137KB
Prosbectws Ysgol 2018Acrobat PDF 1.11MB