Croeso i Wefan Ysgol Gymraeg Cwmbrân

Ymarfer y ffidil yn yr ystafell gerdd newydd

Ein gweledigaeth yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân yw darparu ysgol lle mae plant, rhieni, athrawon, llywodraethwyr a'r gymuned yn medru gweithio gyda'i gilydd i gynnig awyrgylch groesawgar, diogel, gofalus a gweithgar i bob unigolyn.

Gweledigaeth TGCh: "Yn Ysgol Gymraeg Cwmbrn mae sgiliau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn rhan hanfodol o'n llwyddiant wrth i ni fyw, gweithio a chwarae yn yr unfed ganrif ar hugain."

Ceisiwn ddathlu ein llwyddiannau gyda'n gilydd fel cymuned ysgol gyda phob unigolyn yn werthfawr ac yn cael parch. Ceisiwn annog yn yr holl gymuned ysgol barch at ein hiaith a'n treftadaeth ein hunain yn ogystal ag ieithoedd a diwylliannau eraill.

Dewch i ddarfanfod mwy am ein hysgol ni

Staff a'r Athrawon

Mae 17 o athrawon, 16 cynorthwy-ydd ac un prifathro yn gweithio yn yr ysgol. Dewch i gwrdd â'r staff a'r athrawon:
Y Staff a'r Athrawon

Cyhoeddiadau

Trefniadau'r Wythnos:
Dyma rai o'r pethau sy'n digwydd yn Ysgol Gymraeg Cwmbrn yr wythnos hon: Darllenwch fwy

Gwaith Cyngor yr Ysgol:
Dyma adroddiad gan Kaytlin ar waith y cyngor dros yr wythnosau diwethaf a'r bwriad ar gyfer yr wythnosau nesaf: Darllenwch fwy

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd: Mai 25ain Mai 30ain:
Fel rydych yn gwybod, bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn digwydd yn ystod wythnos hanner tymor ar ddiwedd mis Mai. Darllenwch fwy