Croeso i Wefan Ysgol Gymraeg Cwmbrân

Ymarfer y ffidil yn yr ystafell gerdd newydd

Ein gweledigaeth yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân yw darparu ysgol lle mae plant, rhieni, athrawon, llywodraethwyr a'r gymuned yn medru gweithio gyda'i gilydd i gynnig awyrgylch groesawgar, diogel, gofalus a gweithgar i bob unigolyn.

Gweledigaeth TGCh: "Yn Ysgol Gymraeg Cwmbrn mae sgiliau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn rhan hanfodol o'n llwyddiant wrth i ni fyw, gweithio a chwarae yn yr unfed ganrif ar hugain."

Ceisiwn ddathlu ein llwyddiannau gyda'n gilydd fel cymuned ysgol gyda phob unigolyn yn werthfawr ac yn cael parch. Ceisiwn annog yn yr holl gymuned ysgol barch at ein hiaith a'n treftadaeth ein hunain yn ogystal ag ieithoedd a diwylliannau eraill.

Dewch i ddarfanfod mwy am ein hysgol ni

Staff a'r Athrawon

Mae 17 o athrawon, 16 cynorthwy-ydd ac un prifathro yn gweithio yn yr ysgol. Dewch i gwrdd â'r staff a'r athrawon:
Y Staff a'r Athrawon

Galeri Lluniau

Yr ydym yn aml yn uwchlwytho lluniau o ddigwyddiadau sydd yn digwydd yn yr ysgol. Yr ydym hefyd yn uwchlwytho lluniau o ymweliadau addysgol:
Galeri Lluniau

Cyhoeddiadau

Adeilad Newydd y Feithrin:
Dyma'r trefniadau ar gyfer y tair wythnos nesaf: Darllenwch fwy

Blwyddyn Academaidd Newydd yn Ysgol Gymraeg Cwmbrn:
Edrychwn ymlaen at groesawu'r disgyblion yn ol i'r ysgol wythnos nesaf. Darllenwch fwy

Taith Blynyddoedd 5 a 6 i Langrannog:
Bydd llythyr yn rhoi mwy o wybodaeth am y daith i Langrannog yn mynd adref gyda'r disgyblion wythnos nesaf. Darllenwch fwy